K
O
S
Z
Y
K
X           
W sklepie serwetki.decoupage24.pl są wykorzystywane pliki cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego sklepu.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookie na twoim komputerze - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Przeczytaj naszą Politykę Cookies.
Koszyk
Twój koszyk jest pusty.
Blog
Facebook
Dołącz do nas na
Facebook'u

Online
Obecnie zakupy robi
25
klientów.
1% podatku
Zapraszamy na forum

Forum Decoupage24

Ankieta
Skąd dowiedziałaś/eś się o naszym sklepie?

wyszukiwarka internetowa
znajomi
facebook
reklama na stronie www
inny sposób

Ankieta
Czy podoba Ci się szata graficzna naszego sklepu?

ładna i intuicyjna
ładna, ale trudna w obsłudze
jest przeciętna
brzydka, ale funkcjonalna
brzydka i trudna w obsłudze

Regulamin sklepu

1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

1.2. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.serwetki.decoupage24.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności dokonywać zakupu Towaru.

1.3. Towar – produkty prezentowane w Sklepie.

1.4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, cenę i liczbę sztuk Towaru.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.

2.2. Sklep, prowadzony jest przez firmę DECOUPAGE24 Przemysław Deneka z siedzibą: 20-850 Lublin, ul. Paganiniego 7/25, NIP: 712-261-45-92, REGON: 060153122, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

2.3. Sklep świadczy usługi handlowe tylko na terenie Polski.

2.4. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie, są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a.) zasady dokonywania rejestracji,
b.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu,
c.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, zdjęcia oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.9. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie w momencie publikacji nowej wersji regulaminu na stronie internetowej Sklepu. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą regulaminu, stosuje się wersję regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.

2.10. Środkiem porozumiewania się Sklepu z Klientem będą wiadomości e-mail.

3. Rejestracja

3.1. Rejestracja, jest to założenie konta klienckiego, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

3.2. Do przeprowadzenia rejestracji niezbędny jest adres e-mail.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie wszystkich wymaganych w formularzu danych, a także aktywowanie konta za pomocą linku aktywacyjnego, przesyłanego pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.

3.4. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonych zamówień oraz wglądu we wszystkie złożone zamówienia.

3.5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz firmy DECOUPAGE24 Przemysław Deneka,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Składanie zamówień

4.1. Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

4.2. Zamówienia składać może tylko Klient zalogowany w Sklepie.

4.3. Zalogować się w Sklepie może Klient, który utworzył konto w procesie rejestracji.

4.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.5. W celu rozpoczęcia skłądania zamówienia Klient powinien, na stronie umożliwiającej podgląd koszyka, kliknąć przycisk "Złóż zamówienie", a następnie podejmować kolejne czynności techniczne zgodnie z wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na kolejnych stronach.

4.6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili rozpoczęcia składnia przez klienta zamówienia.

4.7. W trakcie skłądania zamówienia Klient musi wybrać sposób dostawy towaru z listy dostępnych dla danego zamówienia. W przypadku korzystania przez Klienta z przesyłki promocyjnej

4.8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

4.9. Modyfikacja zakresu wyboru Towaru po rozpoczęciu składania Zamówienia, wiąże się z przerwaniem tego procesu i koniecznością rozpoczęcia go od nowa.

4.10. Składanie Zamówienia może być przerwane, w przypadku zmiany ilości dostępnego na stanie Towaru, na uniemożliwiającą realizację Zamówienia.

4.11. Kliknięcie w przycisk "Potwierdź zamówienie" stanowi oświadzcenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z firmą DECOUPAGE24 Przemysław Deneka.

4.12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia w sklepie serwetki.decoupage24.pl", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Wiadomość ta zawiera informacje o zamówionych towarach, cenie zamówionych towarów, rodzaju przesyłki, koszcie przesyłki, danych do przelewu, a także dane na jakie zostanie wysłany zamówiony towar, a wprzypadku odbioru osobistego, gdzie i kiedy zgłosić się po odbiór zamówienia.

4.14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.15. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja Regulaminu Sklepu oraz prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

4.16. Zamówienia, w których nie podano pełnych danych osobowych i adresowych, nie będą realizowane, do momentu uzupełnienia danych przez Klienta.

4.17. Koszt dostawy ponosi Klient.

4.18. W trakcie składania zamówienia Klient wybiera rodzaj przesyłki lub odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.

4.19. Koszt dostawy uzależniony jest od ilości zamówionych produktów oraz rodzaju przesyłki wybranej przez Klienta.

4.20. W przypadku wysyłki zamówienia, jedyną akceptowaną formą płatności jest przedpłata na konto bankowe. Płatność gotówką możliwa jest tylko w przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru.

5. Realizacja zamówienia

5.1. Po złożeniu Zamówienia, Klient nie ma możliwości dokonywania w nim jakichkolwiek zmian.

5.2. Wysyłka zamówionego towaru następuje w ciągu 1-3 dni roboczych od zaksięgowania na rachunku Sklepu wpłaty za zamówiony towar lub w przypadku odbioru osobistego od momentu złożenia Zamówienia.

5.3. Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to 2 tygodnie. Po tym terminie nieopłacone Zamówienie zostanie anulowane, co za tym idzie zawartą umowę kupna-sprzedaży uznaje się za nieważną.

5.4. Towary zamówione w Sklepie wysyłane są wyłącznie pod adres podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.5. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania na rachunku Sklepu wpłaty za zamówiony towar lub w przypadku odbioru osobistego od momentu złożenia Zamówienia.

5.6. Maksymalny czas wydania zamówionego towaru to 30 dni kalendarzowych.

5.7. Realizacja Zamówień może ulec zawieszeniu na czas urlopu, o którym Klient poinformowany zotanie komunikatem na stronie głównej sklepu oraz komunikatem w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia.

5.8. Sklep zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.

6. Zwroty

6.1. Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnnia 30 maja 2014r. w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny, skłądając stosowne oświaczenie na piśmie. Do zachowania terminu niezbędne jest nadesłanie do Sklepu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. (do pobrania wzór formularza odstąpienia od umowy)

6.2. Zwracany towar w stanie niezmienionym (z wyjątkiem zmian w granicach zwykłego zarządu), wraz z oświadzceniem o którym mowa powyżej, należy wysłać na poniższy adres:
DECOUPAGE24 Przemysław Deneka
ul. Paganiniego 7/25
20-850 Lublin

6.3. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6.4. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

7. Reklamacje

7.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres serwetki@decoupage24.pl.

7.2. Każda nadesłana reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni.

7.3. Po rozpatrzeniu reklamacji Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych kroków niezbędnych do realizacji reklamacji.

7.4. W przypadku reklamacji z zakresu świadzcenia usług drogą elektroniczną Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

7.5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłaszać na adres serwetki@decoupage24.pl.

7.6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

7.7. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez osoby trzecie niezależne od Klienta i Sklepu.

8. Prawa autorskie

8.1. Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie Sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela Sklepu.

8.2. Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie serwetki.decoupage24.pl bez zgody ich autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.

9. Postanowienia dodatkowe

9.1 Sklep internetowy może prowadzić Program Partnerski, Program Lojalnościowy oraz inne Programy dla zarejestrowanych Klientów Sklepu. Warunki uczestnictwa w wymienionych programach opisane są w oddzielnych Regulaminach.

9.2 Każdy uczestnik w momencie włączenia się do Programu Partnerskiego, Lojalnościowego lub innego dostępnego w sklepie internetowym, zobowiązuje się do przestrzegania zasad dotyczących danego Programu.

9.3 Serwer zapisuje pliki cookies na dysku komputera Klienta dokonującego zakupów w Sklepie. Cookies, są to małe pliki tekstowe, które są konieczne do prawidłowego przeprowadzenia składania Zamówienia przez Klienta. Cookies w żaden sposób nie ingerują w system komputerowy Klienta, nie wpływają na sposób działania komputera Klienta i uniemożliwiają identyfikację osoby posługującej się danym komputerem. Każda przeglądarka posiada opcję wyłączenia tego mechanizmu, o czym informujemy.

Wygenerowano w czasie 0.104 sekund.
Copyright © 2011 - Przemysław Deneka